EN | TH
PRIVACY POLICY
ข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์ และการนำไปเผยแพร่ต่อ
เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธ์และทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาและรูปภาพที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อุ๊ปส์สตัฟฟ์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "BREATHE" และ "Tha-I BAGLIST" ท่านอาจจะทำการพิมพ์ ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นรูปภาพ หรือบทความ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือส่วนตัวเด็ดขาด เอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำขึ้น จะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้นๆ

การป้องกัน และปกป้อง ข้อมูลของผู้เข้าชม
เราใช้มาตราการรักษาความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงในระบบดังกล่าวเท่านั้น ข้อมูลจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อ ข้อมูลที่เป็นความลับ /ข้อมูลบัตรเครดิต จะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL)

เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ให้แก่บุคคลภายนอก หรือไม่
เราจะไม่แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด จนกว่าเราจะแจ้งให้คุณได้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางเว็บไซต์ โฮสดิ้ง และบุคคลอื่นๆที่ช่วยเราในการดำเนินงานเว็บไซต์

คำถาม และข้อเสนอแนะ
เรายินดีต้อนรับ เรายินดีตอบคำถามของคุณทุกๆคำถาม รับฟังความคิดเห็นและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ และปัญหาอื่นๆ มาหาเราได้

นโยบาย ออนไลน์
นโยบายความเป็นส่วนตัวแบบออนไลน์ นี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เก็บรวบรวม ผ่านเว็บไซต์ของเรา จะไม่ให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบออฟไลน์

การเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัว ในเวลาใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบาย จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา